Terapiakortit – Avainkuvat terapiakortit -paketti sisältää molemmat terapiakorttipakkamme. Avainkuvat tuoteperheen terapiakorttipakat Avainkuvat terapiakortit 60 kortilla ja Avainkuvat terapiakortit 40 kortilla. Terapiakorttipakoissa on eri kortit ja ne täydentävät oivallisesti toisiaan, mutta toimivat kumpikin myös itsenäisinä pakkoina.

Aiheet terapiakortteihin on valittu elämän eri alueilta sisältäen tunnetiloja ilosta, surusta, riemusta, ahdistuksesta, parisuhteen haasteista ym.
Kuva on käyttökelpoinen elementti erilaisten tunnetilojen äärellä ja etsittäessä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Terapeutit, kouluttajat, ohjaajat, kriisityöntekijät, yritysvalmentajat ja alan asiantuntijat voivat käyttää kuvapakkaa esimerkiksi terapian, ryhmätyön, koulutuksen, luovan työskentelyn tukena, yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Pakkaa voi käyttää kokonaisena tai jakaa sitä osiin eri aihealueittain tarpeen mukaan.

Avainkuvien laadinnassa toimi asiantuntijana psykoterapeutti Ulla Alastalo. Kortit ovat Anita Polkutien, Anna Polkutien ja Antti Sakari Yrjölän kuvittamia sekä niiden runsas kuvasto, värit ja aihealueet mahdollistavat pakkojen monipuolisen hyödyntämisen tunteiden ja mielialojen ilmaisun tukemiseen ja nimeämiseen.

Terapiakorttipakat ovat A6 (105mm x 148mm) kokoisia ja painettu kestävälle 300g kartongille.

Avainkuvat tuoteperhe:
Terapiakortit 60 korttia
Terapiakortit 40 korttia
Mielialakortit
Tunnekortit