Tunnekortit sisältää 39 kappaletta kuvitettuja tunteiden ilmaisuun ja nimeämiseen suunniteltua tunnekorttia sekä yhden ohjekortin. Eläinhahmojen laajan tunnekirjon avulla myös lapsen on helpompi sanoittaa omaa tunnetilaa.

Tunnekorttipakkaa voi käyttää tunteiden ja mielialojen ilmaisun tukemiseen ja nimeämiseen. Kortit sopivat kaikenikäisten käyttöön yksilö- ja ryhmäterapiassa, lasten kanssa työskentelevien työkaluksi toiminnallisten tuokioiden avuksi tai vaikka yritysvalmentajalle ryhmätyöskentelyn apuvälineeksi.
Tunnekortit soveltuvat hyvin terapeuttien, kouluttajien, ohjaajien, kriisityöntekijöiden, yritysvalmentajien ja lasten kanssa työskentelevien käyttöön.

Tunnekorttipakan mukana tulee esite, jossa tunnekorttien tunteet ovat nimettynä kuvien kera. Tunnekorteissa esitettyjä tunteita voidaan silti tulkita monella tapaa.

Avainkuvat tunnekortit pakka on A6 (105mm x 148mm) kokoinen, kestävälle 300g kartongille painettu kuvapakka.

Avainkuvat tuoteperhe:
Terapiakortit 60 korttia
Terapiakortit 40 korttia
Mielialakortit
Tunnekortit