Terapiakortit on terapiakorttipakka joka sisältää 60 kuvitettua terapiakorttia.

Aiheet on valittu elämän eri alueilta sisältäen tunnetiloja ilosta, surusta, riemusta, ahdistuksesta, parisuhteen haasteista ym.
Kuva on käyttökelpoinen elementti erilaisten tunnetilojen äärellä ja etsittäessä vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

Terapeutit, kouluttajat, ohjaajat, kriisityöntekijät, yritysvalmentajat ja alan asiantuntijat voivat käyttää kuvapakkaa esimerkiksi terapian, ryhmätyön, koulutuksen, luovan työskentelyn tukena, yksilö- ja ryhmätyöskentelyssä. Pakkaa voi käyttää kokonaisena tai jakaa sitä osiin eri aihealueittain tarpeen mukaan.

Avainkuvien laadinnassa toimi asiantuntijana psykoterapeutti Ulla Alastalo. Kortit ovat Anita Polkutien, Anna Polkutien ja Antti Yrjölän kuvittamia sekä niiden runsas kuvasto, värit ja aihealueet mahdollistavat pakkojen monipuolisen hyödyntämisen tunteiden ja mielialojen ilmaisun tukemiseen ja nimeämiseen.

Avainkuvat terapiakortit pakka on A6 (105mm x 148mm) kokoinen, kestävälle 300g kartongille painettu kuvapakka.

Avainkuvat tuoteperhe:
Terapiakortit
Mielialakortit
Tunnekortit
Terapiakortit lisaosa