Liikennevalokortit on tarkoitettu toiminnanohjauksen tueksi niin lasten kanssa työskenteleville, kuin lapsiperheille. Liikennevalojen erivärisillä valohymiöillä pystyy helposti ja ymmärrettävästi antamaan lapselle/lapsiryhmälle palautetta käytöksestä, ohjaamaan ja kannustamaan. Visuaalinen viesti tukee palautetta ja säästää turhaa äänenkäyttöä.

Vihreä valo: Hyvä palaute, hienosti suujuu. Oletpa taitava. 💚

Keltainen valo: Varoitusväri. Tilanne alkaa lipsumaan ja aika pyytää lasta/lapsiryhmää hidastamaan. 💛

Punainen valo: Seis. Nyt käytös on ei toivottua ja aika kieltää ja kääntää toiminnan suunta näyttämällä valoa ja juttelemalla lapsen/lapsiryhmän kanssa. ❤️

Lapsi oppii nopeasti leikin kautta, että vihreä valo on mukava ja tavoittelemisen arvoinen. Tärkeää on muistaa selittää, minkä vuoksi mikäkin valo hänelle näytettiin ja punaisen kohdalla myös kertoa, miten hän voisi toimia, jotta valo olisi taas vihreä.

Liikennevalot on eri puolilla maailmaa käytetty toiminnanohjauksen väline varhaiskasvatuksessa ja se on käytössä mm useissa päiväkodeissa ja alakouluissa Suomessa. Kaulanauhassa on turvalukko, joka aukeaa napsauttamalla tai kiskaistaessa.